"Windows interface" — Słownik kolokacji angielskich

Windows interface kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows interfejs
  1. window rzeczownik + interface rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For instance, right-clicking on the desktop in most Windows interfaces will create a menu that exhibits this behavior.