BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • We are here to change things, but only to make them better.
  • Do we want him to go back and change things?
  • We can have control, and I want you to change things for your people.
  • By then people didn't know what had happened or how to change things back.
  • She still wasn't sure what had happened to change things.
  • As she says, only through education will we change things.
  • Of course, after a while, you are in too deep to change things.
  • "I thought law school was the place you went to learn to change things."
  • Perhaps the baby would change things, they said to one another.
  • A. Maybe the next president can change many things in the program.
4. handle things = zajmij się sprawami handle things
5. fix things = rozwiąż sprawy fix things
6. steal things = ukradnij rzeczy steal things
8. arrange things = zorganizuj rzeczy arrange things
11. buy things = kup rzeczy buy things
12. explain things = wyjaśnij sprawy explain things
13. hide things = ukryj rzeczy hide things
15. discuss things = podyskutuj sobie discuss things
16. sell things = zaprzedaj sprawy sell things
17. break things = rzeczy przerwy break things
24. turn things = rzeczy kolei turn things
26. imagine things = wymyślać różne historie, mieć przywidzenia imagine things
29. settle things = rozwiąż sprawy settle things
30. destroy things = zniszcz sprawy destroy things
31. push things = igrać z losem, niepotrzebnie ryzykować push things
34. set things = umieszczone rzeczy set things
35. build things = zbuduj rzeczy build things
36. carry things = nieś rzeczy carry things
37. accept things = przyjmij rzeczy accept things
40. expect things = oczekuj rzeczy expect things
41. include things = obejmuj rzeczy include things
42. discover things = znajdź rzeczy discover things
46. try things = spróbuj rzeczy try things
47. like things = jak rzeczy like things
48. teach things = naucz rzeczy teach things
49. hold things = trzymaj rzeczy hold things
50. eat things = zjedz rzeczy eat things
51. create things = stwórz sprawy create things
52. describe things = opisz rzeczy describe things
53. achieve things = osiągnij sprawy achieve things
55. want things = chciej rzeczy want things
56. feel things = poczuj rzeczy feel things
57. read things = przeczytane rzeczy read things
58. start things = rzeczy początku start things
59. lose things = strać sprawy lose things
60. allow things = pozwól rzeczom allow things
62. stop things = rzeczy zatrzymania stop things
64. enjoy things = lubić rzeczy enjoy things
67. pack one's things = paczka czyjś rzeczy pack one's things
68. love things = rzeczy miłosne love things
69. keep on things = trzymaj na rzeczach keep on things
71. use things = rzeczy wykorzystania use things
72. need things = rzeczy potrzeby need things
73. show things = rzeczy widowiska show things
74. add things = dodaj rzeczy add things
75. let things = pozwolić rzeczy let things
76. name things = rzeczy imienia name things
77. send things = wyślij rzeczy send things
78. offer things = rzeczy oferty offer things
79. decide things = rozstrzygnij sprawy decide things
80. share things = rzeczy akcyjne share things
81. play things = rzeczy gry play things
82. cover things = rzeczy okładkie cover things
83. produce things = wywołaj sprawy produce things
84. control things = rzeczy kontrolujące control things
85. study things = rzeczy naukowe study things
86. invent things = wymyśl sprawy invent things
87. plan things = rzeczy planu plan things
88. promise things = rzeczy obietnicy promise things
89. experience things = rzeczy doświadczenia experience things
90. pull things = pociągnij za rzeczy pull things
91. contain things = zawieraj rzeczy contain things
92. reveal things = ukaż rzeczy reveal things
93. rush things = rzeczy plecione z sitowia rush things
94. give up every thing = wydaj każdą rzecz give up every thing
95. see as a thing = zobacz siebie jako rzecz see as a thing
96. speed up things = prędkość w górę rzeczy speed up things
97. end things = ostatnie rzeczy end things
98. work things = załatwić, zorganizować work things
99. avoid things = uniknij rzeczy avoid things
100. help things = pomoc rzeczy help things
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.