"tell several things" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz kilka rzeczy
  1. tell czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So how do I know whether to tell her things about me or not?"

    Podobne kolokacje: