"take the thing" — Słownik kolokacji angielskich

take the thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: take things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź rzecz
  1. take czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I came here to get some personal things taken care of.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo