"mean the thing" — Słownik kolokacji angielskich

mean the thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: mean things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej rzecz
  1. mean czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What's gone on in the media these past six months doesn't mean a thing.

    Podobne kolokacje:

podobne do "mean the thing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mean the thing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne