"mean death" — Słownik kolokacji angielskich

mean death kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej śmierć
  1. mean czasownik + death rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But from now on, any act against me means death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo