"tell one's things" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's things kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś rzeczy
  1. tell czasownik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "So how do I know whether to tell her things about me or not?"

    Podobne kolokacje: