"teach things" — Słownik kolokacji angielskich

teach things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz rzeczy
  1. teach czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are so many pieces of literature that can teach things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo