"produce things" — Słownik kolokacji angielskich

produce things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywołaj sprawy
  1. produce czasownik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    She showed them how to produce things they never thought they were capable of doing.

    Podobne kolokacje: