"tell a thing" — Słownik kolokacji angielskich

tell a thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz rzecz
  1. tell czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So how do I know whether to tell her things about me or not?"

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell a thing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell a thing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
inne