ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(3) apart, aside
Kolokacji: 2
(6) ahead, forward
Kolokacji: 2
1. quickly pull = szybko pociągnij quickly pull
2. slowly pull = wolno pociągnij slowly pull
  • He pulled away from her slowly, coming to his knees.
  • American women, take a good look now, before the veil is slowly pulled over your eyes.
  • And then she slowly pulled his T-shirt over her head.
  • He slowly pulled his hand back and she didn't scream.
  • Drinking too much, she was slowly pulling away from the company.
  • He gripped the office door and slowly pulled it open.
  • Slowly pull the bar down past the face and toward the chest.
  • He slowly pulled onto the main road back to Sarajevo.
  • He pulled on his pipe slowly and let out the smoke.
  • Then, she slowly pulls away, and he claims his hearing is gone.
3. swiftly pull = prędko pociągnij swiftly pull
4. rapidly pull = szybko pociągnij rapidly pull
5. promptly pull = natychmiast pociągnij promptly pull
6. casually pull = mimochodem pociągnij casually pull
(9) finally, eventually
Kolokacji: 2
(10) taut, nervously
Kolokacji: 2
(12) simply, merely
Kolokacji: 2
(14) actually, alive
Kolokacji: 2
(15) hastily, hurriedly
Kolokacji: 2
(16) upward, downward
Kolokacji: 2
(18) backward, backwards
Kolokacji: 2
(20) frantically, impatiently
Kolokacji: 2
(21) right, literally, mightily
Kolokacji: 3
(22) strongly, weakly
Kolokacji: 2
(23) angrily, furiously
Kolokacji: 2
(24) forcibly, forcefully
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.