"casually pull" — Słownik kolokacji angielskich

casually pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mimochodem pociągnij
  1. pull czasownik + casually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Landon pulled the sheet down casually from a man's dead, placid, yellowish face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo