"quickly pull" — Słownik kolokacji angielskich

quickly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko pociągnij
  1. pull czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She started to hold out her hand, then quickly pulled it back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo