"pull survivors" — Słownik kolokacji angielskich

pull survivors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij ocalałych
  1. pull czasownik + survivor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the lull, Nelson gave orders that boats be sent to pull survivors from the water around the remains of Orient.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo