"pull out one's communicator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odjeżdżać czyjś informator
  1. pull czasownik + communicator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With her eyes on the body, she pulled out her communicator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo