"pull one's son" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś syn
  1. pull czasownik + son rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    James Godshalk walked on to the field and pulled his son back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo