"slowly pull" — Słownik kolokacji angielskich

slowly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno pociągnij
  1. pull czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He pulled away from her slowly, coming to his knees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo