"rapidly pull" — Słownik kolokacji angielskich

rapidly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko pociągnij
  1. pull czasownik + rapidly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They rapidly pulled away, accelerating to over three thousand miles per hour, almost a mile per second.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo