"quickly pulled" — Słownik kolokacji angielskich

quickly pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: quickly pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko pociągnąć
  1. pull czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    She started to hold out her hand, then quickly pulled it back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo