"slowly pulled" — Słownik kolokacji angielskich

slowly pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: slowly pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno pociągnąć
  1. pull czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He pulled away from her slowly, coming to his knees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo