"pull viewers" — Słownik kolokacji angielskich

pull viewers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij widzów
  1. pull czasownik + viewer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A Coronation Street spokeswoman, Alison Sinclair, defended the portrayal of the new character, commenting: "The arranged marriage storyline is just a device for pulling viewers in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo