"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place czasownik

place + rzeczownik
Kolokacji: 199
place emphasis • place bets • place restrictions • place limits • place ads • place pressure • place importance • place children • ...
czasownik + place
Kolokacji: 27
try to place • decide to place • want to place • allow to place • begin placing • ...
place + przyimek
Kolokacji: 68
placed on • placed under • placed upon • placed inside • place beside • ...
place + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 163
strategically placed • carefully place • highly placed • placed directly • immediately placed • well placed • later placed • ...

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.