"place women" — Słownik kolokacji angielskich

place women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety miejsca
  1. place czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Q. Why do you place black women at the heart of so much of your work?

    Podobne kolokacje: