"placed upon" — Słownik kolokacji angielskich

placed upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczony na
  1. place czasownik + upon przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The value placed upon human life is higher than ever before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo