"placed under" — Słownik kolokacji angielskich

placed under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczony poniżej
  1. place czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The military was placed under the control of a chief general.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo