ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"placed on" — Słownik kolokacji angielskich

placed on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położony
  1. place czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He also places a high value on the work of those who came before him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo