"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place czasownik

place + rzeczownik
Kolokacji: 199
place emphasis • place bets • place restrictions • place limits • place ads • place pressure • place importance • place children • ...
czasownik + place
Kolokacji: 27
try to place • decide to place • want to place • allow to place • begin placing • ...
place + przyimek
Kolokacji: 68
placed on • placed under • placed upon • placed inside • place beside • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. placed on = położony placed on
2. placed under = umieszczony poniżej placed under
3. placed upon = umieszczony na placed upon
4. placed inside = umieszczony do środka placed inside
5. placed near = umieszczony blisko placed near
10. placed within = umieszczony wewnątrz placed within
11. placed above = umieszczony wyżej placed above
12. placed in = umieszczony placed in
13. place over = miejsce ponad place over
14. placed before = umieszczony wcześniej placed before
15. placed around = umieszczony wokół placed around
16. placed outside = umieszczony na zewnątrz placed outside
17. placed below = umieszczony poniżej placed below
18. placed throughout = umieszczony przez cały czas placed throughout
19. placed into = umieszczony placed into
20. placed along = umieszczony wzdłuż placed along
21. placed between = umieszczony pośrodku placed between
22. place against = miejsce przeciwko place against
23. place behind = miejsce z tyłu place behind
24. place across = miejsce wszerz place across
25. place at = miejsce przy place at
26. place onto = miejsce na place onto
27. place among = miejsce wśród place among
28. place by = miejsce przez place by
30. place for = miejsce dla place for
31. placed through = umieszczony całkowicie placed through
32. placed after = umieszczony potem placed after
33. placed until = umieszczony do czasu gdy placed until
34. place about = miejsce około place about
35. placed without = umieszczony na zewnątrz placed without
36. placed during = umieszczony podczas placed during
37. place to = miejsce aby place to
39. placed of = umieszczony z placed of
40. placed close to = umieszczony blisko aby placed close to
41. place beyond = miejsce tamten świat place beyond
43. placed next to = umieszczony prawie placed next to
44. place down = miejsce w dół place down
45. placed out of = umieszczony na zewnątrz z placed out of
46. placed aboard = umieszczony na pokładzie placed aboard
47. place up = miejsce w górę place up
48. placed since = umieszczony od tej pory placed since
place + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 163
strategically placed • carefully place • highly placed • placed directly • immediately placed • well placed • later placed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.