"place trust" — Słownik kolokacji angielskich

place trust kolokacja
Popularniejsza odmiana: place one's trust
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaufanie miejsca
  1. place czasownik + trust rzeczownik
    Luźna kolokacja

    How did she ever place her trust in another man's hands?

    Podobne kolokacje:

podobne do "place trust" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "place trust" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo