PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feel czasownik

feel + rzeczownik
Kolokacji: 287
feel sympathy • feel guilt • feel pity • feel shame • feel remorse • feel regret • feel pain • feel discomfort • feel pressure • feel tears • ...
czasownik + feel
Kolokacji: 40
start feeling • begin feeling • help feeling • stop feeling • begin to feel • remember feeling • start to feel • seem to feel • want to feel • ...
feel + przyimek
Kolokacji: 60
feel up • feel out • feel about • feel towards • feel toward • ...
feel + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 737
feel good • feel comfortable • feel sorry • feel bad • feel guilty • feel better • feel free • feel safe • feel confident • feel uncomfortable • ...

feel rzeczownik

rzeczownik + feel
Kolokacji: 6
feel of one's body • feel of one's hands • feel of one's skin • feel of one's flesh • feel of one's arms • ...
czasownik + feel
Kolokacji: 5
get a feel • give a feel • like the feel • make one's feel • add to the feel
przymiotnik + feel
Kolokacji: 71
better feel • different feel • soft feel • contemporary feel • solid feel • ...
przyimek + feel
Kolokacji: 6
by feel • with a feel • of the feel • in the feel • to the feel • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.