Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feel empty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel empty" po angielsku

feel empty

rzeczownik
  1. czuć pustkę (w środku)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feel empty" — Słownik kolokacji angielskich

feel empty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się pusty
  1. feel czasownik + empty przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    My body felt empty and I was hot inside, like a fire.