Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"leave empty" — Słownik kolokacji angielskich

leave empty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić pusty
  1. leave czasownik + empty przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The rest of the square was to be left empty.