Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
4. broadcast right = prawo programu broadcast right
5. broadcast license = pozwolenie programu broadcast license
8. broadcast media = program środki przekazu broadcast media
9. broadcast booth = kabina programu broadcast booth
10. broadcast signal = sygnał programu broadcast signal
11. broadcast area = obszar programu broadcast area
12. Broadcast News = Program Wiadomości Broadcast News
13. broadcast industry = przemysł programu broadcast industry
14. broadcast team = program zespół broadcast team
15. broadcast day = program dzień broadcast day
17. broadcast channel = kanał programu broadcast channel
18. broadcast schedule = harmonogram programu broadcast schedule
  • The system has been designed from the start to allow regional variations in the broadcast schedule.
  • National and local Christian teaching programs accounted for 50% of the daily broadcast schedule.
  • The regular broadcast schedule began on March 3, 2007.
  • The last broadcast schedule was posted on the station's website in 2005.
  • As of the 2010 season he reduced his broadcast schedule down to 20-30 home day games.
  • The broadcast schedule was extended for Season 2 (2007-2008) to air year round.
  • In 1990, the station moved to its current frequency and began a 24-hour broadcast schedule.
  • In addition, stations can provide broadcast schedules through the mail or E-mail.
  • The broadcast schedule followed the same sequence as had been established in 1984.
  • Until such a tower was built, the station could not air a regular broadcast schedule.
19. broadcast partner = partner programu broadcast partner
20. broadcast tower = wieża programu broadcast tower
21. broadcast studio = studio programu broadcast studio
22. broadcast TV = program TV broadcast TV
24. broadcast operation = operacja programu broadcast operation
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.