Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
4. broadcast right = prawo programu broadcast right
5. broadcast license = pozwolenie programu broadcast license
8. broadcast media = program środki przekazu broadcast media
9. broadcast booth = kabina programu broadcast booth
10. broadcast signal = sygnał programu broadcast signal
11. broadcast area = obszar programu broadcast area
12. Broadcast News = Program Wiadomości Broadcast News
13. broadcast industry = przemysł programu broadcast industry
14. broadcast team = program zespół broadcast team
15. broadcast day = program dzień broadcast day
17. broadcast channel = kanał programu broadcast channel
18. broadcast schedule = harmonogram programu broadcast schedule
19. broadcast partner = partner programu broadcast partner
20. broadcast tower = wieża programu broadcast tower
21. broadcast studio = studio programu broadcast studio
22. broadcast TV = program TV broadcast TV
24. broadcast operation = operacja programu broadcast operation
  • The station began regular broadcast operations on May 28, 2010.
  • The broadcast operation returned nearly a year later on June 3, 2011.
  • The station resumed normal broadcast operations on August 19, 2009.
  • The school system was unable to maintain broadcast operations and the station went dark in 1984.
  • The station resumed regular broadcast operations on September 11, 2011.
  • The station reported that it returned to normal broadcast operations on September 27, 2012.
  • The sports and business station is scheduled to begin broadcast operations today.
  • It began regular broadcast operations in June 1966, with 500 watts of power.
  • The format was suggested by her son, Michael, a lawyer, who is the station's executive vice president for broadcast operations.
  • Proceeds from the sale of broadcast operations would play a part, it added.
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.