Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(7) booth, frequency, outlet
Kolokacji: 3
(8) signal, standard, flag
Kolokacji: 3
(10) News, coverage, reporter
Kolokacji: 3
(14) schedule, programming
Kolokacji: 2
(17) satellite, equipment, tape
Kolokacji: 3
(18) spectrum, range, capability
Kolokacji: 3
(19) version, translator
Kolokacji: 2
(21) Pioneer, debut
Kolokacji: 2
(22) syndication, executive
Kolokacji: 2
(23) division, segment
Kolokacji: 2
(25) format, quality, power
Kolokacji: 3
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.