Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast studio" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast studio kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studio programu
  1. broadcast rzeczownik + studio rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They may find a work in progress; a broadcast studio and a newsroom are not finished.