Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) feature, include, own
Kolokacji: 3
(3) live, receive
Kolokacji: 2
1. broadcast says = program oznacza broadcast says
2. broadcast shows = program pokazuje broadcast shows
3. broadcast airs = powietrza programu broadcast airs
4. broadcast reports = raporty programu broadcast reports
6. broadcast violates = program narusza broadcast violates
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.