"BBC Broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

BBC Broadcast kolokacja
Popularniejsza odmiana: BBC broadcast
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program BBC
  1. BBC rzeczownik + broadcast rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He told her story in a BBC broadcast and online report.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo