ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"BBC broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

BBC broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program BBC
  1. BBC rzeczownik + broadcast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told her story in a BBC broadcast and online report.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo