"broadcast shows" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program pokazuje
 1. broadcast rzeczownik + show czasownik
  Luźna kolokacja

  It's been a long time since they've had female companionship and they receive a broadcast showing human females.

  Podobne kolokacje:
 2. broadcast czasownik + show rzeczownik
  Luźna kolokacja

  No plans have been announced to broadcast the show in other countries.

powered by  eTutor logo