BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. live broadcast = emisja na żywo, audycja nadawana na żywo live broadcast
3. experimental broadcast = doświadczalny program experimental broadcast
4. actual broadcast = rzeczywisty program actual broadcast
5. closed-circuit broadcast = program zamknąć/zamykać-obwód closed-circuit broadcast
6. on-air broadcast = program na-lotniczy on-air broadcast
7. tape-delayed broadcast = taśma-opóźnić/opóźniać program tape-delayed broadcast
8. exclusive broadcast = ekskluzywny program exclusive broadcast
9. indecent broadcast = nieprzyzwoity program indecent broadcast
10. memorable broadcast = pamiętny program memorable broadcast
(3) national, public
Kolokacji: 2
(4) American, English-language
Kolokacji: 2
(5) local, entire
Kolokacji: 2
(6) final, inaugural
Kolokacji: 2
(7) regular, regional, official
Kolokacji: 3
(8) weekly, nightly, annual
Kolokacji: 3
(9) daily, occasional
Kolokacji: 2
(12) political, pay-per-view
Kolokacji: 2
(14) Big, historic
Kolokacji: 2
(17) two-hour, one-hour
Kolokacji: 2
(18) religious, traditional
Kolokacji: 2
(19) Canadian, Australian
Kolokacji: 2
(20) Spanish-language, Spanish
Kolokacji: 2
(21) Korean, Japanese
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.