"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(5) game, music, repeat
Kolokacji: 3
(7) satellite, Fox, World
Kolokacji: 3
(8) network, Internet
Kolokacji: 2
(10) FM, stereo
Kolokacji: 2
(12) concert, premiere
Kolokacji: 2
1. evening broadcast = program wieczorowy evening broadcast
2. morning broadcast = poranny program morning broadcast
3. weekend broadcast = program weekendowy weekend broadcast
4. weekday broadcast = powszedni program weekday broadcast
5. prime-time broadcast = program prezentowany w godzinach największej oglądalności prime-time broadcast
6. Sunday broadcast = Program niedzielny Sunday broadcast
7. wartime broadcast = program wojenny wartime broadcast
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.