"broadcast day" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program dzień
  1. broadcast rzeczownik + day rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is played on television and radio at the beginning and end of the broadcast day.

powered by  eTutor logo