"broadcast season" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku programu
  1. broadcast rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It first aired on March 2, 2003 as the sixth episode in the fifth broadcast season.