"broadcast tower" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieża programu
  1. broadcast rzeczownik + tower rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A large broadcast tower was added to the top of the spire in 1953.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo