ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Broadcast Journalism" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: broadcast journalism
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program Dziennikarstwo
  1. broadcast rzeczownik + journalism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it was a great place to learn about broadcast journalism.

powered by  eTutor logo