"broadcast journalist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziennikarz programu
  1. broadcast rzeczownik + journalist rzeczownik
    Silna kolokacja

    The station became known as a training ground for new broadcast journalists.

powered by  eTutor logo