"broadcast schedule" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): harmonogram programu
  1. broadcast rzeczownik + schedule rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The system has been designed from the start to allow regional variations in the broadcast schedule.

powered by  eTutor logo