KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"broadcast channel" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast channel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kanał programu
  1. broadcast rzeczownik + channel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then it tried all of the other broadcast channels.

powered by  eTutor logo