Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
  • But it was a great place to learn about broadcast journalism.
  • She began her career in broadcast journalism, then worked for ten years as a film editor.
  • After a career in acting, Weeks went into broadcast journalism.
  • She has begun to think about a career in broadcast journalism or law.
  • However, after graduating she decided on a career in broadcast journalism.
  • Classes in broadcast journalism at a college or technical school can help.
  • He had already taken a step along those lines for Rhonda, who is thinking about a career in broadcast journalism.
  • It was there where Gardner got his first taste of broadcast journalism.
  • The two men would become the forefathers of broadcast journalism.
  • Jason plans to study broadcast journalism and business at Syracuse.
4. broadcast right = prawo programu broadcast right
5. broadcast license = pozwolenie programu broadcast license
8. broadcast media = program środki przekazu broadcast media
9. broadcast booth = kabina programu broadcast booth
10. broadcast signal = sygnał programu broadcast signal
11. broadcast area = obszar programu broadcast area
12. Broadcast News = Program Wiadomości Broadcast News
13. broadcast industry = przemysł programu broadcast industry
14. broadcast team = program zespół broadcast team
15. broadcast day = program dzień broadcast day
17. broadcast channel = kanał programu broadcast channel
18. broadcast schedule = harmonogram programu broadcast schedule
19. broadcast partner = partner programu broadcast partner
20. broadcast tower = wieża programu broadcast tower
21. broadcast studio = studio programu broadcast studio
22. broadcast TV = program TV broadcast TV
24. broadcast operation = operacja programu broadcast operation
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.