"broadcast team" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program zespół
  1. broadcast rzeczownik + team rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And if not, at least you get to listen to the best broadcast team in the game.

powered by  eTutor logo